Mesures de responsabilitat administrativa

"Hi ha regles per trencar-les". El que va treure aquesta formulació, òbviament, no pensava en el possible càstig. La responsabilitat administrativa és, abans que res, la responsabilitat legal. La violació de les normes del dret administratiu comporta el càstig adequat.

Posseint les mateixes característiques que el legal, però a diferència de la responsabilitat penal, l'administratiu no es caracteritza per la gravetat i la gravetat de les sancions. En aquest cas, també, no hi ha conseqüències jurídiques ni conviccions. Es caracteritza per una naturalesa més suau de posar a l'ordre.

La principal mesura de responsabilitat administrativa és la sanció administrativa. Aquest càstig es realitza mitjançant la imposició de sancions punitives, que l'autor ha de pagar. L'import de la multa imposada no ha de superar:

L'ordre d'aplicació de les mesures de responsabilitat administrativa és extrajudicial per naturalesa del nomenament i l'aplicació de sancions punitives.

Els tipus de responsabilitat administrativa es poden dividir en diversos grups:

El càstig per un delicte es realitza dins dels límits establerts per l'acte estatutari que estableix la responsabilitat actuar

Per tal que les persones siguin més respectuoses amb la llei i responsables, no és suficient per endurir la mesura dels càstigs. L'estat ha d'assegurar unes condicions de vida dignes, augmentar el nivell de cultura legal i, per descomptat, abolir la corrupció. Aquest últim, per desgràcia, és poc probable. Els que estan al poder han de donar un exemple als ciutadans del seu país. Ells, en primer lloc, han de complir tots els drets i lleis.

A més, nosaltres mateixos no hem de ser indiferents, però denunciem violacions de la llei cada cop que l'observem.